Organitzar un grup

 
 
   

El taller «Com parlar als infants» forma part del Programa per a Famílies que s'ofereix en el catàleg de serveis de Dipsalut.
El taller es basa en el llibre «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish amb el material de la Júlia Mateo, Máster Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa.    

  

Sol·licitud del programa

Per a la realització del taller en format presencial al vostre centre educatiu o equipament municipal, cal fer una sol·licitud formal.

 • Els ajuntaments que vulguin comptar amb aquest suport per a les famílies i desenvolupar el taller en algun dels seus equipaments (centres educatius, biblioteques, serveis socials, centres cívics, etc.) han de fer la sol·licitud a través de l’aplicatiu SIMSAP. 
 • Els centres educatius o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA) han de demanar a l’ajuntament que sol·liciti el «Pm09-Programa per a famílies» de Dipsalut.
 • Altres administracions i entitats que atenguin famílies i vulguin desenvolupar una estratègia de criança positiva també el poden demanar a través de la Seu electrònica de Dipsalut.

Terminis de sol·licitud

 • Del 29 de novembre de 2023 al 18 de gener 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers presencials que es vulguin dur a terme entre febrer i juny de 2024.
 • Del 3 d’abril al 8 de maig de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers presencials que es vulguin dur a terme entre setembre i desembre de 2024.

Objectius generals

 • Facilitar a les famílies espais de formació i reflexió sobre la salut i el benestar dels infants, adolescents i joves.
 • Proporcionar estratègies de criança positiva i acompanyar les famílies en les seves tasques educatives i de cura.
 • Fomentar la formació i els espais compartits entre les famílies, els professionals i la ciutadania en general per potenciar el desenvolupament de les polítiques públiques sobre criança positiva i bon tracte infantil.

Objectius específics

 • Sentir-nos bé i amb seguretat en la criança.
 • Aprendre a gestionar els conflictes de manera positiva.
 • Escoltar i dialogar per entendre’s millor.
 • Reconèixer els sentiments i les emocions.
 • Aprendre a posar normes i límits de forma respectuosa.
 • Estimular l’autonomia i l’autoestima dels infants.
 • Millorar la convivència familiar.
 • Connectar amb els infants perquè se sentin vistos, segurs i recolzats.

Metodologia i organització

El taller «Com parlar als infants» consta de 6 sessions de fins a 2 hores de durada cadascuna, que es fan un cop a la setmana. S’hi desenvolupen de manera pràctica i a través de les experiències personals els continguts següents en 6 sessions: 

 1. Ajudar els infants a gestionar els sentiments i les emocions
 2. Fomentar la col·laboració familiar
 3. Buscar alternatives al càstig
 4. Estimular l’autonomia
 5. Millorar l’elogi i l’autoestima
 6. Desfer-nos de les etiquetes

Es podrà fer una sessió addicional de retrobament, unes setmanes després d’acabar la darrera sessió.

El taller està dinamitzat per professionals certificades en la metodologia «Com parlar als infants». Les sessions es poden dur a terme en centres educatius o equipaments municipals.  Les persones participants rebran un quadern de treball per seguir els continguts del programa.

Difusió

Dipsalut facilita materials de difusió i gestiona tot el procés d’inscripcions a través de la web del programa. No obstant això, per organitzar-ho i crear el grup de famílies cal la col·laboració d’un responsable del recurs municipal, centre educatiu o entitat. També és important disposar d’un grup mínim de 10-12 persones per tirar endavant un taller de famílies

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Destinataris

Grups de famílies amb infants en edats d’educacio infantil i primària (de 3 a 12 anys).

A més a més

En l’organització d’aquest taller, es poden incloure aquest dos serveis associats:

 • Servei de monitoratge per a infants: de forma paral·lela a les sessions dels adults podem organitzar tallers educatius amb els infants. Estan conduïts per monitoratge i s’hi fan activitats d’educació emocional des del lleure educatiu. Això permet afavorir l’assistència de les famílies a la formació, i en especial de les parelles, i promoure la continuïtat del treball d’aquestes competències psicosocials a casa amb tota la família.
 • Servei de suport: en aquells contextos en els quals hi hagi barreres que dificultin l’assoliment dels objectius del taller, es podrà comptar amb el suport d’una professional especialitzada en mediació comunitària, que permetrà adaptar la metodologia i la implementació del taller formatiu a aquells casos que ho requereixin.

Font imatge