En què es basa

El «Programa per a famílies» ofereix diferents recursos i serveis sobre criança positiva a les famílies i a les persones que tenen cura dels infants i joves de la demarcació de Girona, així com als professionals que els acompanyen. 
La primera infància es considera un període crucial per al desenvolupament de les persones i constitueix la base per gaudir d’una vida saludable i plena.
Nombroses investigacions confirmen que els entorns estimulants i positius contribueixen al bon desenvolupament de les criatures en tots els aspectes de la seva vida (Comisión para Reducir las DSS en España, 2010).

Al nostre país, és obligat complir els principis de la Convenció sobre els Drets de la Infància (Nacions Unides, 1989), que reconeix als infants el dret a la salut, a gaudir d’aquesta etapa, a ser protegits, escoltats i a tenir llibertat per expressar les opinions. En aquests principis, també es posa en relleu la protecció i la promoció de la seva salut, de manera que els estats han de garantir-ne el desenvolupament físic i mental, però també l’espiritual, moral i social.

La protecció dels drets dels infants és essencial per garantir que siguin tractats amb dignitat i respecte, i que tinguin accés a les oportunitats i recursos necessaris per prosperar i desenvolupar-se plenament. Això implica la implementació de polítiques i programes que previnguin la violència, l’abús, l’explotació i la discriminació cap als infants, així com el desenvolupament de polítiques públiques per donar l’assistència requerida a les famílies perquè puguin assumir les responsabilitats de cura, educació i protecció.

«Donar el millor inici de vida a cada infant» significa proporcionar-li les condicions necessàries per a un desenvolupament i creixement saludable i feliç des del principi de la vida. Això implica una atenció i cura adequada durant l’embaràs, un ambient segur i acollidor a la primera infància i un accés a l’educació i atenció mèdica pertinents durant tota la infància i l’adolescència. Per aconseguir això, cal que els pares, mares i cuidadors brindin amor, atenció i cures bàsiques, com ara nutrició adequada, higiene, son i atenció emocional. A més, cal garantir l’accés a serveis de salut i educació de qualitat perquè els infants es puguin desenvolupar de manera adequada en els aspectes físic, emocional, social i cognitiu.

Els governs i les comunitats poden contribuir a donar el millor començament de vida a cada criatura mitjançant polítiques i programes que promoguin l’atenció en salut infantil, l’accés a l’educació, la prevenció de la violència i l’abús i l’eliminació de la pobresa i la desigualtat. En general, brindar el millor inici de vida a cada infant és fonamental per al seu desenvolupament i benestar a llarg termini, cosa que alhora contribueix a una societat més saludable, justa i sostenible.

La criança positiva

En la mateixa línia, l’any 2006 el Consell d’Europa va publicar unes recomanacions en les quals instava els estats membres a desenvolupar polítiques públiques de suport a la criança positiva ja que l’infant, per aconseguir un desenvolupament ple i harmoniós, ha de créixer en un entorn familiar de cura, amor i comprensió.

La criança positiva anteposa l’interès superior de l’infant i el reconeix com a ciutadà actiu, creatiu i amb participació social. Els infants ho fan tot millor quan la família es mostra afectuosa i comprensiva, comparteixen estones, coneixen les seves vivències, comprenen la seva conducta, esperen que compleixin les normes, els animen a comunicar-se obertament i reaccionen als mals comportaments aplicant mesures adequades i explicacions en lloc de càstigs severs. Els elements clau de la criança positiva són:

  • La cura i la protecció, que significa respondre a la necessitat d’amor, afecte i seguretat de l’infant.
  • L’estructura i l’orientació, que implica proporcionar-li la sensació de seguretat, predicibilitat i, alhora, certa flexibilitat. 
  • El reconeixement perquè l’infant sigui vist, escoltat i valorat com a persona.
  • La capacitació per augmentar l’autoconfiança, les seves competències i el control personal.

A més a més, per reduir l’impacte de les desigualtats injustes, innecessàries i evitables, des del Programa per a famílies preveiem donar un suport específic a aquells entorns que ho requereixin, per fomentar un repartiment equitatiu dels recursos, i també impulsar mesures que facilitin la participació de totes les famílies.

La criança positiva és un enfocament basat en l’amor, el respecte i la comprensió, que cerca fomentar un ambient emocionalment segur i positiu per als infants. Això pot ajudar-los a desenvolupar habilitats emocionals i socials saludables i a créixer com a individus feliços i responsables.

El bon tracte

El bon tracte el constitueixen les diverses manifestacions d’afecte, cura, criança, suport i socialització que reben els infants i adolescents de la família, per part del grup social i de les administracions o institucions, de tal manera que se’ls garanteixi comptar amb les condicions necessàries per a un desenvolupament integral adequat: afectiu, psicològic, físic, sexual, intel·lectual i social (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2022). Per tant, promoure una criança positiva i reconèixer la frustració i l’enuig que sovint acompanyen la criança, així com informar sobre els estadis del desenvolupament de l’infant —que a vegades poden ser estressants— i dotar d’habilitats de criança a les famílies i les persones amb rol de cura, fomenta el desenvolupament del bon tracte infantil. 

El bon tracte en la criança també implica no recórrer a l’ús de violència física o psicològica com a mètode de disciplina o control. En lloc d’això, pretenem ensenyar als infants habilitats socials i emocionals que els permetin desenvolupar-se com a persones responsables i segures de si mateixes.

En el context de la criança, el bon tracte es refereix a la manera com els pares es relacionen amb els infants. Implica tractar-los amb amor, respecte i consideració, escoltar-los, comprendre’ls i donar-los suport emocionalment durant el seu desenvolupament i creixement. El bon tracte també implica establir límits clars i consistents, però en cap cas de manera violenta o humiliant.

En general, el bon tracte és una manera d’interactuar amb les altres persones que fomenta el respecte, la tolerància i l’amor mutus. En el context de la criança, el bon tracte implica criar els fills de manera amorosa, respectuosa i considerada, fomentant-ne el benestar emocional i el desenvolupament personal.