Formació per a professionals

L’objectiu d’aquest taller formatiu és aprofundir en la metodologia del programa «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish. Avalat científicament l'any 2018 pel Departament de Psicologia de la Universitat de Mont-real, es reconeix l’efectivitat del programa en la millora de la salut mental dels infants i joves. 

Aquesta formació gratuïta vinculada a aquest programa va destinada a professionals de serveis socials, sanitaris i educatius de la comunitat que treballen en l’atenció a famílies, infants i joves. 

En el taller, es treballen les eines de facilitació de grups que proposa la metodologia i s'analitza els continguts i les habilitats comunicatives amb els infants i adolescents, i com es poden traslladar a l'àmbit familiar o a l'aula. Aquestes són: 

  • Comprendre i protegir el món emocional de l’infant o adolescent. 
  • Aconseguir que l’infant o adolescent tingui sensació de seguretat, estima i respecte.
  • Promoure la participació de l’infant o adolescent en la presa de decisions. 
  • Reconèixer l’infant o adolescent perquè senti que el miren, escolten, entenen, i per tant, valoren.
  • Entendre que l'infant o adolescent és una persona capaç i amb la mateixa dignitat que l’adult.
  • Prendre consciència sobre les pròpies emocions i sobre la responsabilitat com a adult en la relació amb l'infant o adolescent. 

La finalitat de millorar aquestes habilitats és acompanyar l’infant o l’adolescent, mitjançant una relació saludable, perquè creixi amb autoregulació emocional, assertivitat, autoconfiança, autoestima, capacitat d’escoltar i d’expressar-se, de negociació i resolució de conflictes.

Consisteix en 15 hores lectives per aprofundir en les 6 sessions del programa.

Impartit per: Júlia Mateo. Master Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa «Com parlar als infants i adolescents». 

El proper 2024 oferirem nous grups, informarem de les dates i del procediment d'inscripció en aquesta mateixa pàgina.