Com es demana

El taller «Com parlar als infants» forma part del «Programa per a famílies» que s'ofereix en el catàleg de serveis de Dipsalut.
El taller es basa en el llibre «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish amb el material de la Júlia Mateo, Máster Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa.  

Per a la realització d'aquest taller en format presencial al vostre centre educatiu o equipament municipal, cal fer una sol·licitud formal.
Per a participar en el Taller telemàtic o en les càpsules formatives, només cal fer la inscripció individual o familiar a través del web a l'apartat Inscripcions.  

Sol·licitud del programa

Necessària només per als tallers presencials: 

  • Els ajuntaments que vulguin comptar amb aquest suport per a les famílies i desenvolupar el taller en algun dels seus equipaments (centres educatius, biblioteques, serveis socials, centres cívics, etc.) han de fer la sol·licitud a través de l’aplicatiu SIMSAP. 
  • Els centres educatius o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA) han de demanar a l’ajuntament que sol·liciti el «Pm09-Programa per a famílies» de Dipsalut.
  • Altres administracions i entitats que atenguin famílies i vulguin desenvolupar una estratègia de criança positiva també el poden demanar a través de la Seu electrònica de Dipsalut.

Terminis de sol·licitud

Necessària només per als tallers presencials: 

  • Del 29 de novembre de 2023 al 18 de gener 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre febrer i juny de 2024.
  • Del 3 d’abril al 8 de maig de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre setembre i desembre de 2024.